Proje konusu alan Fatih İlçesi, Hacı Kadın Mahallesi 519 adayı kapsamaktadır. Hacı Kadın Caddesi, Hızır Külhan Sokak, İşlek Sokak ve Hızırbey Camii Sokakları tarafından çevrilen alan içinde Hızır Bey Camii ve aynı şahsın kızı adına yaptırılmış olduğu düşünülen Hacı Kadın Hamamı bulunmaktadır. Bu hamam yeni işlevin çıkış noktası olmuş, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, ada içinde bulunan Türk hamamına atıfta bulunan bir işlevin hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Günümüzde ağırlaşan yaşam koşulları insanların ruhsal gerilimlerine bağlı olarak sağlıklarını erken kaybetmelerine sebep olmaktadır. Bu nedenle kişisel bakım, rahatlama egzersizleri, masaj gibi servisler sunan işletmeler lüks bir ihtiyaç olmanın ötesine geçmekte ve gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Süleymaniye 519 Ada Hacı Kadın Sağlık Kompleksi

Sağlık merkezi olarak tasarlanan proje konusu yapı da bu tür hizmetlere cevap vermek üzere planlanmıştır.
Kompleks tıbbi ve kozmetik olmak üzere iki tip Kompleks içinde bulunan hamamın, Türk hamamı tecrübesini yaşamak isteyen turist gruplarına, çağdaş merkezin ise kısa veya uzun süreli sağlık, bakım ve güzellik hizmeti almak isteyen yerli veya yabancı kullanıcıya ulaşması hedeflenmiştir.

Servis sağlayacak Günümüzde işlevine devam etmekte olan hamam etrafına inşa edilecek yapı ile çağdaş bir sağlık merkezinin gereksinimleri sağlanmak üzere işlevlendirilmiştir.