Kapalıçarşı; Dünya başkenti İstanbul olduğuna göre merkezi de Fatih’tir.
Kapalıçarşı’yı kapalı çarşı yapan birçok ayrıcalık ve değerler vardır.

Bu değerlerin günümüzde öne çıkan yeni değerler ile bezenmesi ve çağın en önemli çalışan ve yaşayan merkezinin yeniden ihyası ve dünya kültürüne kazandırılması amacımızdır.

Kapalıçarşı’yı kendi markalarını yaratan ve birçok dünya markasını da içinde barındıran bir çekim merkezi yapmak öncelikli hedefimizdir.

kapali-carsi-kuyumcular

Dünya ölçeğinde tarihi ve kültürel değerlere sahip, üç büyük imparatorluğun ve medeniyetin merkezi olan tarihi yarımada; günümüzde tarihin bedavaya alınıp satıldığı, turizmin en büyük geleceğinin yaşanacağı hala bakir bir alandır.

Eğitim, ticaret ve turizm değişen ve gelişen dünyanın öne çıkan en önemli değerleridir. Cazibe merkezi olma özelliği açısından, güvenlik ve ulaşım açılarından, eğitim, kültür ve sanatın ülkemizde en yoğun yaşandığı merkez tarihi Yarımada’dır.

Kapalıçarşı

Yapmış olduğumuz inceleme ve araştırmalar sonucunda amacımız; tarihi Yarımada’da en kısa zamanda ve uzun vadede kalıcı olacak en güzel değerleri yaratmaktır. Bunun, güçlü ve bölgeyi çok iyi bilen ve dünyayla entegrasyonunda araç olarak kullanacak organizasyonların önlenemez yükselişlerinde bir hedef olacağına inanıyoruz.

5366 sayılı yasanın, Kapalıçarşı projesi ile yükselen değere ulaşması ve yeni yönetim modelinin oluşması hedefleniyor. İstanbul ve Ankara’da 5366 uygulamalarındaki tüm kusurları, aksaklıkları, yanlış anlama ve yanlış uygulamaları yok eden örnek iki alanda (Kapalıçarşı- Süleymaniye) yükselen değer uygulamaları ile yeni bir anlayışı geliştirmektedir.

Bir projede, bir yatırımda idealde, aynı alanda birbirini tamamlayan çalışmalar bütününün, Süleymaniye, Kapalıçarşı-hanlar bölgesi ve Sultanahmet’te gerçekleşeceğini tespit ettik. Bu tespitimiz ile birlikte Süleymaniye-üniversite, Kapalıçarşı-hanlar bölgesi ve Sultanahmet’i (Magnaura sarayı, İshakpaşa otel projelerini), gayrimenkul değerleri, stratejik özellikleri ve gelecekteki tartışılmaz en iyisi olma özellikleriyle, işimizi bölgeye domino etkisi yapacak yeni İstanbul projeleri olarak tarif edebiliyoruz.

Kapalicarsi-1
Etap Alanı

Süleymaniye’de; dönemin en yüksek derecede ve seçkin eğitim veren kurumları Süleymaniye külliyesi içinde yer alan Süleymaniye medreseleridir. Şimdilerde ise İstanbul üniversitesi; (çeşitli bina ve fakülteleri ile 190 parsel üzerinde 60.000 öğrenci kapasiteli merkez ve yerleşkeleri) Süleymaniye merkez eğitim kampüsü projesinin gerçekleştirilmesi ile Süleymaniye’de yeni tarihi görevine kavuşmuş olacak. Haliç kıyısında İstanbul ticaret üniversitesi de semtin geleneksel eğitim ve bilim işlevini sürdürmektedir. Bölgenin bu işlevinin tamamlayıcısı olarak üniversitesi doğal kampüs alanı kurulacak ve yeni üniversite kampüsü ile tarihinin en eski okulu olan Magnaura sarayının kullanılacak olması ile de tarihi Yarımada’da bu projeleri hayata geçirenler bölgeyi de kendilerini de çağın ötesine taşıyacak öncüler olacaktır.

Kapalicarsi-2
Yenileme Alanı Sınırları

Bölgenin kazandıracağı bu önlenemez yükselişte, Kapalıçarşı-hanlar bölgesi de yükselen ticaret ve turizm değerlerinden en büyük payını alacaktır.

Ağırlıklı meslek grupları:

Kuyumcular : 400 işyeri
Gümüşçüler : 90 işyeri
Dericiler : 150 işyeri
Halı kilim : 125 işyeri
Hediyelik eşya : 220 işyeri
Antika : 40 işyeri
Konfeksiyon : 114 işyeri
Yemek : 50 işyeri
Bakır eşya : 15 işyeri
Banka finans : 23 işyeri
Turizm : 16 işyeri
Diğerleri:
Elektronik, sanatçılık, sağlık, kuaförler, şifalı bitkiler, iletişim, seramik, lokumcular, lostra vb. Sıralanabilir. Toplam 3200 dükkân, 25.000 çalışan, 61 sokak.

Kapalicarsi-3
Süleymaniye

Kapalıçarşı,
09.10.2006/65 sayılı Eminönü belediyesi meclis kararı,
17.11.2006/2026 sayılı İBB meclis kararı,
26.11.2007/12893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın
25.12.2007-26737 sayılı resmî gazete’de
Yayımlanması ile Yenileme alanı ilan edilmiştir.

Kapalıçarşı yenileme alanı: 110.000 m2
Kapalıçarşı alanı : 39.000 m2 (tek çatı altında kalan alan)
Kapalıçarşı alanı : 55.000 m2 (günümüzde 13 han da dahil kapalı olarak kullanılan Kapalıçarşı alanı)

Yenileme alanı sınırı içinde,
13 adeti Kapalıçarşı kapalı alan sınırları içinde,
20 adeti de yenileme alan sınırları içinde olmak üzere, toplam 33 adet han yapısı mevcut.
1- Kapalıçarşı yenileme alanını, yükselen değerin oluşturulması olarak tarif ediyoruz.
2- Yenileme alanını 5 etaba bölüyoruz. İlk etabı (Kapalıçarşı’nın tarihi gelişimi gözetilerek) bedestenler bölgesi. Bedestenler Kapalıçarşı’nın iskeletini merkezini oluşturuyor. Bu sayede alandaki domino etkisi/tsunami başlangıç noktasını tarif ediyoruz.
3- Her etabın rölöve restitüsyon restorasyon projelerini yapıyoruz.
4- Her etap alanının kendi içinde kat mülkiyetine geçiriyoruz.
5- 5 etapta kat mülkiyetine geçişi sağladığımız Kapalıçarşı yenileme alanında, Kapalıçarşı kapalı alanı için bütüncül bir yönetim planı oluşturuyoruz.
6- Kapalıçarşı tarihten gelen fonksiyonuna yükselen değer olarak kavuşuyor ve dünyanın en büyük ve ayrıcalıklı alışveriş merkezi oluyor

Müşavir Hamit Çalışır